Nền tảng đầu tư chung bất động sản

Đầu tư chỉ với 1.000.000 VND;
hưởng lãi cho thuê hàng tháng và chênh lệch giá bán.

Liên hệ

Tại sao lại chọn Revex

100%

01
Tiêu chuẩn thẩm định
nghiêm ngặt

50%

02
Thẩm định chuyên sâu và
chi tiết

25%

03
Lựa chọn phương án tài
chính tối ưu nhất

5%

04
Niêm yết những bất
động sản tốt nhất

Cách thức hoạt động của Revex

Sản phẩm

 • Diện tích: 851.78 m2
 • Tình trạng: Đang cho thuê
 • Lợi nhuận dự kiến: 10%/ năm
 • Bảo toàn vốn gốc
 • Diện tích: 77m2
 • Giá Revex: 12 tỷ
 • Giá thị trường: 17 tỷ
 • Giá cho thuê hiện tại: 100tr/ tháng
 • Shophouse:  Căn SH-188
 • Chủ Đầu Tư: Công ty CP Đầu tư & Phát triển Việt - Anh
 • Diện tích: 112.7m2
 • Giá Revex: 6,313,174,234 VNĐ
 
 • Shophouse:  Căn SH-188
 • Chủ Đầu Tư: Công ty CP Đầu tư & Phát triển Việt - Anh
 • Diện tích:  121.7 m2

 • Giá Revex: 6,344,740,105 VNĐ
 
 
 • Shophouse:  Căn LO28-20
 • Chủ Đầu Tư: Tập đoàn DABACO Việt Nam
 • Diện tích:  142.49m2
 • Giá Revex: 5,399,050,439 VNĐ
 
 • Shophouse:  Căn LO27-05
 • Chủ Đầu Tư: Tập đoàn DABACO Việt Nam
 • Diện tích:  121.5m2
 • Giá Revex: 3,892,523,979 VNĐ
 
 • Shophouse: SH2 - 21
 • Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa
 • Diện tích: 94,6 m2
 • Giá Revex:11,772,036,000 VNĐ
 
 • Shophouse: SH2 - 20
 • Chủ Đầu Tư: Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa
 • Diện tích:94,6 m2
 • Giá Revex:11,938,532,000 VNĐ
 
 • Căn hộ: RV- 1210
 • Chủ Đầu Tư:  Eurowindow Holding
 • Diện tích: 81,9 m2
 • Giá Revex:  2.342.605.629 VNĐ
 
 • Căn hộ: RV - 0910
 • Chủ Đầu Tư: Eurowindow Holding
 • Diện tích: 81,9 m2
 • Giá Revex: 2.288.478.693
 
 • Căn hộ: RV- 2310
 • Chủ Đầu Tư: Eurowindow Holding
 • Diện tích: 81,9 m2
 • Giá Revex: 2.376.153.513