Hoa Tiên Paradise - Xuân Thành Golf & Resort

  • Giới thiệu
  • Thông tin dự án
  • Tiện ích dự án
  • Vị trí dự án

Liên hệ đầu tư


Giới thiệu

Liên hệ đầu tư

Danh sách căn hộ đang mở bán

Hoa Tiên Paradise Hà Tĩnh - Căn SVL204
Mã sản phẩm: S.HTPSVL204.02.2022
Diện tích: 600 m2
Giá niêm yết: 8.104.957.000
Tình trạng: Sắp bàn giao
Loại sản phẩm: Biệt thự biển

Liên hệ đầu tư