Khu Đô Thị Vườn Sen

  • Giới thiệu
  • Thông tin dự án
  • Tiện ích dự án
  • Vị trí dự án

Liên hệ đầu tư


Giới thiệu

Liên hệ đầu tư

Danh sách căn hộ đang mở bán

Khu Đô Thị Vườn Sen - Căn LO28-20
Mã sản phẩm: S.VSLO2820.10.2021
Diện tích:  142.49 m2
Giá niêm yết: 5.399.050.439 đ
Tình trạng: Đang bàn giao
Loại sản phẩm: Biệt thự
Khu Đô Thị Vườn Sen - Căn LO27-05
 
Mã sản phẩm: S.VSLO2705.10.2021
Diện tích:  121.50 m2
Giá niêm yết: 3.892.523.979 đ
Tình trạng: Sắp bàn giao
Loại sản phẩm: Biệt thự

Liên hệ đầu tư