Shophouse Bình Minh Garden

 • CenInvest
 • Giới thiệu
 • Thông tin dự án
 • Tiện ích dự án
 • Vị trí dự án

Liên hệ đầu tư

CenInvest


Giới thiệu
Tổng quan CenInvest

Liên hệ đầu tư

 • CenInvest

Danh sách căn hộ đang mở bán

Bình Minh Garden - SH101
 • Mã sản phẩm:  S.SH101.04.2023
 • Diện tích:  164.4 m2
 • Giá niêm yết: 21.106.341.473 đ
 • Tình trạng:  Sắp bàn giao
 • Loại sản phẩm:  Shop house
 
Bình Minh Garden - Căn SH2-21
 • Mã sản phẩm:  S.BMGSH221.05.2021
 • Diện tích:  94.6 m2
 • Giá niêm yết:  Liên hệ
 • Tình trạng:  Đã bán
 • Loại sản phẩm:  Shop house
 
Bình Minh Garden - Căn SH2-20
Mã sản phẩm: S.BMGSH220.05.2021
Diện tích: 94.6 m2
Giá niêm yết: Liên hệ
Tình trạng: Đã bán
Loại sản phẩm: Shop House
 

Liên hệ đầu tư